2010 Yaz Okulu Hakkında

Amaç:

• Çok işlemcili bilgisayar sistemleri için geliştirilmiş ölçeklenebilir açık kaynak ve ticari yazılımları bilimsel ve teknolojik araştırmalarda kullanabilme bilgi ve becerisini katılımcılara kazandırmak,
• Yüksek başarımlı hesaplama ve paralel programlama alanında farkındalık yaratmak ve ülke geneline yaymak,
• Daha karmaşık ve büyük ölçekli bilimsel ve teknolojik araştırmalara destek olmak,
• Evrilmekte olan yeni teknolojileri akademik ve endüstriyel araştırmacılara tanıtmak.

Katılımcı Profili

Katılımcı SayısıBaşvuru Sayısı

Devlet Üniversiteleri

108

189

Vakıf Üniversiteleri

5

5

Kamu ArGe Kuruluşları

7

7

Özel ArGe Kuruluşları

-

3

Toplam

120

204

Eğitmenler

Destel Ekibi

Dr. Okan Erdoğan - Bilimsel ve Teknik Geliştirme Müdürü
Erhan Yılmaz - Destek Birimleri Mühendisi
Ender Güler - Sistem Yöneticisi
Zeynep Yıldırım - Sistem Yöneticisi
Hüseyin Özbey - Sistem Yöneticisi
Esra Sular - Yönetici Asistanı
Emre Onat - IT Uzmanı

kapat
kapat