Eğitim


12 Ocak 2012 tarihinde İTÜ Bilişim Enstitüsü'nde " (CPU-GPU Tabanlı) Paralel Yazılımlar İçin Hata Ayıklama" konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Hedef Kitle


Çalıştayın hedef kitlesi çok işlemcili ve/veya GPU ortamlarında yazılım geliştiren araştırmacılar ve yazılım profesyonelleridir. Katılımcıların C/C++/Fortran programlama dillerini kullanarak MPI/CUDA/OpenCL/HMPP kutuphanelerinden en az biri ile çok işlemcili ve/veya GPU ortamlarında yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Beklenen Sonuçlar

Çalıştayın sonunda katılımcıların paralel algoritmalarındaki hataları ayıklama konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Çalıştay içeriği


Günümüz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelişmekte olan büyük ölçekli ve GPU tabanlı sistemlerde geliştirilen yazılımların hatalarının ayıklanması konusunda yazılım geliştiricilerin ihtiyaç duydukları bilgi artmaktadır. Bu ihtiyaç, eski sistemler için geliştirilmiş olan araçların gözden geçirilmelerini zorun hale gelmiştir. Bu çalıştayda, geliştiricilerin günümüz YBH teknolojilerinde karşılaştıkları problemlere karşı getirilen çözümler üzerinde durulacaktır.

Eğitmenler

Patrick Wohlschlegel, Bordeaux Graduate School of Engineering (ENSEIRB) Üniveritesi'nde paralelleştirme ve dağıtık sistemler konularında çalışarak yüksek lisans derecesini tamamladı. Eğitimine, Kumamoto Üniversitesi'nde (Japonya) devam eden Patrick, daha sonra IBM Paris'te görev aldı. Allinea'ya katılmadan önce sanallaştırma ve bulut işlem (cloud computing) konularında da deneyimler kazanan Patrick, halen Allinea'da mühendis olarak görev almaktadır.

Jacques Philouze, Elektronik Mühendisliği konusunda yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine Analog Devices firmasında başladı. 1990'ların başında bilgi teknolojileri endüstrisine Sun Microsystems çalışmaya başlayarak geçiş yaptı. Burada edindiği bilgi birikimi ve deneyimleri ile Platform Computing'in Güney Avrupa Yönetimi'nde görev aldı. Jacques, 2004 yılından beri Allinea'da paralel programlama ve yüksek başarımlı hesaplama araçları konularında liderlik görevini sürdürmektedir.

kapat
kapat