Eğitim

23 Mart 2012 tarihinde İTÜ Bilişim Enstitüsü'nde OpenFOAM® ile Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) konulu bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Çalıştaya katılmak isteyen araştırmacılar 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren web sayfamız üzerinden online başvuru yapabileceklerdir. Katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2012'dir.

Hedef Kitle

Çalıştayın hedef kitlesi özel-kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırmacılardır. Katılımcıların Akışkanlar Mekaniği konusunda bilgi sahibi olmaları ve ideal olarak HAD tecrübesi ve/veya dersi  almış olmaları beklenmektedir. Temel seviyede olan bu çalıştay için herhangi bir programlama dili bilgisi ya da uzmanlığı gerekmemektedir. Ancak katılımcıların temel LINUX komutlarını kullanabiliyor ve LINUX ortamına aşina olmaları gerekmektedir. Eğitimler LINUX işletim sistemleri üzerinde verilecektir. 100 Milyon Mesh'i 1000 işlemcide bir günde lisans ücreti ödemeden çözebilmek ilginizi çekerse bu eğitime katılın.

Beklenen Sonuçlar

Çalıştayın sonunda katılımcıların OpenFOAM® programını kullanarak HAD problemlerini tanımlayabilecek, çözüm alabilecek ve çözüm sonuçlarını görselleştirebilecek temel bilgi donanımını kazanmaları hedeflenmektedir.

İşlenecek Konular

•    OpenFOAM® yazılımının tanıtımı,
•    OpenFOAM® uygulamaları (farklı problem tipleri için gelen hazır uygulamalar),
•    Problem geometrisinin ve çözüm örgüsünün oluşturulması (“mesh generation”),
•    Başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması,
•    Kullanılacak modellerin seçimi ve diğer parametrelerin belirlenmesi,
•    Çözümün izlenmesi ve kontrolü (ör. zaman adımı),
•    Başka formattaki (ör. Gambit) çözüm örgülerinin dönüştürülüp kullanılması,
•    Yazılım içinde hazır tanımlı sınır koşulları,
•    Türbülans modelleri,
•    Çözüm-sonrası araçları ve Paraview ile görselleştirme,
•    Çözüm örgüsü manuplasyon araçları,
•    Paralel iş koşturma,
•    Canlandırma (animasyon) oluşturma.

Eğitmen

Öğr. Gör. Özgür Ulaş Kırlangıç (İTÜ Bilişim Enstitüsü/İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi)

Yardımcı: Arş. Gör. Yağmur Gülkanat (İTÜ Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı)

Sorumluluk reddi

Bu etkinlik OpenFOAM® yazılımının üreticisi ve OpenFOAM® markasının sahibi olan Silicon Graphics International Corp. ve OpenFOAM® Foundation tarafından onaylanmış ya da desteklenmiş değildir. Fakat, organizasyon komitesi usulu gereğince markanın sahipliğini tanımaktadır. Bu organizasyon ITU Bilişim Enstitüsü ile Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimcilerin OpenFOAM markasının sahipliği ile herhangi bir ilişkileri yoktur.

kapat
kapat