Çalıştay Programı
Paralel Programlama Çalıştayı
15 Haziran 2009
(Ortak Oturumlar)
16 Haziran 2009 17 Haziran 2009 18 Haziran 2009 19 Haziran 2009
09:15-10:45 Açılış, HPC I HPC III MPI Noktadan Noktaya Haberleşme I MPI Toplu Haberleşme I MPI Türet. Veri Tip. I
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 HPC II HPC IV MPI Noktadan Noktaya Haberleşme II MPI Toplu Haberleşme II MPI Türet. Veri Tip. II
12:30-13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:45-15:15 Neden Yüksek Başarım? Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş I MPI Noktadan Noktaya Haberleşme III MPI Uygulamaları I MPI Sanal Topoloji & Haberleşme I
15:15-15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30-17:00 Paralel Programlamaya Giriş Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş II MPI Noktadan Noktaya Haberleşme IV MPI Uygulamaları II MPI Sanal Topoloji &
Haberleşme II
Grapg Topoloji &
METIS (Ödev)
22 Haziran 2009 23 Haziran 2009 24 Haziran 2009 25 Haziran 2009 26 Haziran 2009
09:15-10:45 MPI-2 + MPI Paralel Girdi / Çıktı Fonksiyonları SMP'ye Giriş OpenMP Uyg.&Ödev Çözüm. Proje I (PDE) Proje II
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Ödev Çözüm
MPI Uygulama&Proje
OpenMP'ye Giriş I OpenMP Analizi Proje I (PDE) Proje II
12:30-13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:45-15:15 Performans analizi (TAU) OpenMP'ye Giriş II OpenMP+MPI programlama Proje I (PDE) Proje II
15:15-15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30-17:00 Performans analizi (TAU) OpenMP Uyg.&Proje OpenMP & MPI Prog. Uygulamaları Proje I Çözümleme (PDE) Proje II Çözümleme
4. Hesaplamalı Kimya Çalıştayı
15 Haziran 2009
(Ortak Oturumlar)
16 Haziran 2009 17 Haziran 2009 18 Haziran 2009 19 Haziran 2009
09:15-10:45 Açılış, HPC I Gaussian I Panel
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 HPC II Gaussian II
I
Panel
12:30-13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:45-15:15 Neden Yüksek Başarım? Gaussian III
II
15:15-15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30-17:00 4. Paralel Programlamaya Giriş Gaussian IV Fluent IV + METIS
4. Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Çalıştayı
15 Haziran 2009
(Ortak Oturumlar)
16 Haziran 2009 17 Haziran 2009 18 Haziran 2009 19 Haziran 2009
09:15-10:45 Açılış, HPC I Fluent I Panel
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 HPC II Fluent II
I
Panel
12:30-13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:45-15:15 Neden Yüksek Başarım? Fluent III
II
15:15-15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30-17:00 Paralel Programlamaya Giriş Fluent IV + METIS
2. Dağıtık Matlab Çalıştayı
15 Haziran 2009
(Ortak Oturumlar)
16 Haziran 2009 17 Haziran 2009 18 Haziran 2009 19 Haziran 2009
09:15-10:45 Açılış, HPC I Matlab Panel
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 HPC II Distributed Matlab
I
Panel
12:30-13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:45-15:15 Neden Yüksek Başarım? Distributed Matlab
II
15:15-15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30-17:00 Paralel Programlamaya Giriş Distributed Matlab III
kapat
kapat