Çalıştay Programı

En son 9 Nisan 2012 tarihinde güncellenmiştir. Nihai programda değişikilk yapılabilir.

VII. YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA VE PARALEL PROGRAMLAMA YAZ OKULU
(11 – 22 Haziran 2012)

Temel Linux Eğitimi Programı
(İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi - SDKM)

Diğer çalıştaylarda ihtiyaç duyulacak temel linux bilgisinin verileceği eğitimleri içermektedir. Katılımcıların her birine bilgisayar başında teorik ve pratik bilgiler verilerek temel linux bilgileri pekiştirilmiş ve YBH sistemlerini kullanabilmeleri için eğitim sonunda gerekli minimum bilgi ve beceri düzeyine ulaşmaları sağlanacaktır.

11 Haziran 2012
09:15-10:45 Temel Linux Eğitimi I
10:45-11:00 KahveArası
11:00-12:30 Temel Linux Eğitimi II
12:30-13:45 ÖğleYemeği
13:45-15:15 Temel Linux Eğitimi III
15:15-15:30 KahveArası
15:30-17:00 Temel Linux Eğitimi IV


Eğitmenler


Ar.Gör. C. Ahmet MERCAN


c.ahmet.mercan(at)be.itu.edu.tr


İTÜ Bilişim Enstitüsü


Temel Linux Eğitimi


Ar.Gör. Süha TUNA


suha.tuna(at)be.itu.edu.tr


İTÜ Bilişim Enstitüsü


Temel Linux Eğitimi


MPI ile Dağıtık Bellek Programlama Çalıştayı Programı
(12-20 Haziran 2012, İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi - SDKM)

Katılımcıların dağıtık bellek mimarisindeki hesaplama sunucuları ile tek bir sunucu üzerinde yapılması mümkün olmayan hesaplamaları yapmasına imkan sağlayan MPI kütüphanesi ile dağıtık bellek mimarili programramlama bilgi ve becerisini hem teorik ve uygulamalı olarak arttırmaları hedeflenmektedir.

 

12 Haziran 2012 13 Haziran 2012 14 Haziran 2012 15 Haziran 2012 18 Haziran 2012 19 Haziran
2012
20 Haziran 2012
09:15 10:45 Açılış, HPC I HPC III MPI Noktadan Noktaya Haberleşme III MPI Türet. Veri Tip. I Proje I (PDE, Isı denklemi) MPI-2 + MPI Paralel Girdi / Çıktı Fonksiyonları Proje II (Fox ve Canon Algoritmaları)
10:45 11:00 KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası
11:00 12:30 HPC II HPC IV MPI Noktadan Noktaya Haberleşme IV MPI Türet. Veri Tip. II Proje I (Kod yazımı) MPI Ödev Çözüm
MPI Uygulama&Proje
Proje II (Kod yazımı)
12:30 13:45 ÖğleYemeği ÖğleYemeği ÖğleYemeği ÖğleYemeği ÖğleYemeği ÖğleYemeği ÖğleYemeği
13:45 15:15 Neden Yüksek Başarım? MPI’a Girişi ve Noktadan Noktaya Haberleşme I MPI Toplu Haberleşme I MPI Sanal Topoloji I Proje I (Kod yazımı) Performans Analizi:, Intel Trace Analyzer Proje II (Kod yazımı)
15:15 15:30 KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası KahveArası
15:30 17:00 Paralel Programlamaya Giriş MPI Noktadan Noktaya Haberleşme II MPI Uygulamaları I MPI Sanal Topoloji II & Graph Topoloji Proje I (Çözüm) Performans Analizi:, TAU Proje II (Çözüm)
17:15 18:30 Hoşgeldiniz Kokteyli

 


Eğitmenler

Prof.Dr. M. Serdar ÇELEBİ mscelebi(at) itu.edu.tr UHeM Açılış/Temel YBH Kavramları
Ar.Gör C. Ahmet MERCAN c.ahmet.mercan(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Temel YBH Sistemleri
Ar. Gör. Süha TUNA suha.tuna(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Temel YBH Sistemleri
Özden AKINCI ozden.akinci(at)itu.edu.tr UHeM MPI Programlama
Ar.Gör. Bora AKAYDIN bora.akaydin(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü MPI Programlama
Ar.Gör Gürsan ÇOBAN gursan.coban(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü MPI Programlama
Ar.Gör Şenol PİŞKİN senol.piskin(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü MPI - PDE Uygulamaları
Ar.Gör. Berk ONAT berk.onat(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü OpenMP ProgramlamaProfile Araçları


OpenMP ile Ortak Paylaşımlı Bellek Programlama Çalıştayı Programı
(12-22 Haziran 2012, İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi - SDKM)

Katılımcıların, ortak paylaşımlı mimari programlama ile çok çekirdekli/işlemcili sunucular üzerindeki tüm çekirdekleri/işlemcileri kullanacak şekilde programlama yapmasına imkan veren OpenMP programlama bilgisinin ve becerisinin teorik ve uygulamalı olarak  geliştirilmesi hedeflenmektedir.

12 Haziran 2012
13 Haziran 2012
21 Haziran 2012
22 Haziran 2012
09:15-10:45
Açılış, HPC I
HPC III
SMP'ye Giriş
OpenMP Uyg.&Ödev Çözüm.
10:45-11:00
KahveArası
KahveArası
KahveArası
KahveArası
11:00-12:30
HPC II
HPC IV
OpenMP'ye Giriş I
OpenMP Analizi, Intel Amplifier & Inspector
12:30-13:45
ÖğleYemeği
ÖğleYemeği
ÖğleYemeği
ÖğleYemeği
13:45-15:15
Neden Yüksek Başarım?
-
OpenMP'ye Giriş II
OpenMP+MPI programlama
15:15-15:30
KahveArası
-
KahveArası
KahveArası
15:30-17:00
Paralel Programlamaya Giriş
-
OpenMP Uyg.&Proje
OpenMP & MPI Prog. Uygulamaları
17:15-18:30
Hoşgeldiniz Kokteyli


Eğitmenler

Prof.Dr. M. Serdar ÇELEBİ mscelebi(at) itu.edu.tr UHeM Açılış/Temel YBH Kavramları
Ar.Gör C. Ahmet MERCAN c.ahmet.mercan(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Temel YBH Sistemleri
Ar. Gör. Süha TUNA suha.tuna(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Temel YBH Sistemleri
OpenMP Programlama
Ar.Gör. Berk ONAT berk.onat(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü OpenMP Programlama


Hesaplamalı Kimya Çalıştayı Programı
(13-15 Haziran 2012, İTÜ Bilişim Enstitüsü 4. kat lab)

Bu yılki çalıştay süresince yaygın olarak kullanılan Gaussian09, Amber, Molpro,Turbomole programlarının Yüksek Başarımlı sistemler üzerinde çeşitli uygulamalarla katılımcıların bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
13 Haziran 2012 14 Haziran 2012 15 Haziran 2012
09:15
10:15
Hesaplamalı Kimyaya Giriş Amber kuvvet alanlarının tanıtılması Turbomole I
10:15
10:30
Kahve Arası
10:30
10:45
Gaussian09 Uygulamaları I
(Biomolekuller)

10:45
11:00
Kahve Arası Kahve Arası
11:00
12:00
Amber için gerekli dosyalarının oluşturulması Turbomole II
12:00
12:30
Öğle Yemeği
12:30
13:15
Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:15
13:45
Gaussian09 Uygulamaları II
(Biomolekuller)
13:45
14:15
Amber ile minimizasyon Molpro I
14:15
14:30
Kahve Arası
14:30
15:15
Gaussian09
Metal Katalizör Varlıgında Uygulamalar I
15:15
15:30
Kahve Arası Kahve Arası
15:30
15:45
Amber ile simülasyon ve sonuçların analizi I Molpro II
15:45
16:00
16:00
16:15
Ara
16:15
16:30
Gaussian09
Metal Katalizör Varlığında Uygulamalar II
16:30
16:45
16:45
17:00
Ara Ara
17:00
17:15
Amber ile simülasyon ve sonuçların analizi II Molpro III
17:15
17:30
17:30 17:45 Sorular ve Tartışmalar
17:45 18:00


Eğitmenler

Prof.Dr. Mine YURTSEVER mine(at)itu.edu.tr İTÜ Kimya Bölümü Hesaplamalı Kimyaya Giriş
Yrd.Doç.Dr F. Aylin KONUKLAR konuklar(at)itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Gaussian09 Uygulamaları
Doç.Dr Nurcan TÜZÜN nurcant(at)itu.edu.tr İTÜ Kimya Bölümü Gaussian09 Uygulamaları
Doç.Dr. Adem TEKİN
adem.tekin(at)be.itu.edu.tr İTÜ Bilişim Enstitüsü Turbomole, Molpro
Yrd.Doç.Dr. Bülent BALTAbbalta(at)itu.edu.trİTÜ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölüm
Amber

Hesaplamalı Nano Bilim Çalıştayı Programı
(18-20 Haziran 2012 - İTÜ Bilişim Enstitüsü 4. kat lab)

Hesaplamalı Nanobilim Çalıştayında katılımcılara elektronik yapı teorisinin malzeme tasarımında nasıl kullanılabileceğini öğretmeyi hedeflemekteyiz. Çalıştay sürecinde, VASP, Siesta ve Quantum Espresso gibi elektronik yapı programları ile çeşitli uygulamalar yapılacaktır.

 

18 Haziran 2012 19 Haziran 2012 20 Haziran 2012
9:15 – 10:15 Temel DFT bilgisi
VASP'a Giriş SIESTA ve TRANSIESTA'ya Giriş
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45 Kahve Arası Kahve Arası
10:45 – 11:00 Kahve Arası VASP'in Uygulama Alanları SIESTA ve TRANSIESTA'nin Uygulama Alanları
11:00 – 12:00 Quantum Espresso’ya
Giriş
12:00 – 12:30 Öğle Yemeği Öğle Yemeği
12:30 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 13:45 Vasp Uygulamaları I SIESTA ve TRANSIESTA Uygulamaları I
13:45 – 14:15 Quantum Espresso
Uygulama I
14:15 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 15:30 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:30 – 15:45 Quantum Espresso
Uygulama II
Vasp Uygulamaları II SIESTA ve TRANSIESTA Uygulamaları II
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00


Eğitmenler

Doç. Dr. Savaş BERBER savasberber(at)gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü DFT/Quantum Espresso
Dr. H. Hakan GÜREL gurelh(at)unam.bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Enstitüsü VASP ve SiestaUygulamaları
Mehmet TOPSAKAL topsakal(at)unam.bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Enstitüsü VASP ve SiestaUygulamaları
Ongun Özçelik ongunozcelik(at)bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Enstitüsü VASP ve SiestaUygulamaları
kapat
kapat