Çalıştay Programı

08:30 - 09:00     : Kayıt

09:00 – 10:30    : Oturum 1

•    OpenFOAM'a giriş,  
•    Çalışma ortamın tanıtılması,
•    OpenFOAM uygulamaları (farklı problem tipleri için gelen hazır uygulamalar).

10:30 – 10:45        : Kahve Molası

10:45 – 12:00    :    Oturum 2

•    Problem geometrisinin ve çözüm örgüsünün (mesh) oluşturulması,  
•    Başka formattaki (ör. Gambit) çözüm örgülerinin dönüştürülüp kullanılması,
•    Çözüm örgüsü manuplasyon araçları

12:00 - 13:00    :    Öğle arası

13:00 – 14:15    :    Oturum 3


•    Problem tanımlamalarının temel bileşenleri,
•    Başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması,
•    Yazılım içinde hazır tanımlı sınır koşulları,
•    Sayısal şemalar, modeller, doğrusal çözücüler, türbülans modelleri.

14:15 – 14:30        :    Kahve Molası

14:30 – 15:45    :    Oturum 4

•    Hazırlanan işlerin seri ve paralel koşturulması,
•    Çözümün izlenmesi

15:45 – 16:00        :    Kahve Molası

16:00 - 17:15        :    Oturum 5

•    Çözüm-sonrası araçlar,
•    Paraview ile görselleştirme,
•    Canlandırıma (animasyon) oluşturma

17:15 – 17:30 :    Kapanış

kapat
kapat