Çalıştay Programı
01 Eylül 2008 02 Eylül 2008 03 Eylül 2008 04 Eylül 2008 05 Eylül 2008
09:15-10:45 Açılış, HPC I Neden Yüksek Başarım I MPI Noktadan Noktaya Haberleşme. I MPI Toplu Haberleşme. I MPI Türet. Veri Tip. I
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 HPC II Paralel Programlaya Giriş MPI Noktadan Noktaya Haberleşme II MPI Toplu Haberleşme II MPI Türet. Veri Tip. II
12:30-14:00 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
14:00-15:30 HPC III Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş I MPI Noktadan Noktaya Haberleşme. III MPI Uygulamaları I MPI Sanal Topoloji & Haberleşme I
15:30-15:45 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:45-17:15 HPC IV Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş II MPI Noktadan Noktaya Haberleşme IV MPI Uygulamaları II MPI Sanal Topoloji &
Haberleşme II
Grapg Topoloji &
METIS (Ödev)
08 Eylül 2008 09 Eylül 2008 10 Eylül 2008 11 Eylül 2008
Paralel Oturumlar
Oturum I / Oturum II
12 Eylül 2008
Paralel Oturumlar
Oturum I / Oturum II
09:15-10:45 MPI-2 + MPI Paralel Girdi / Çıktı Fonksiyonları SMP'ye Giriş OpenMP Uyg.&Ödev Çözüm. Proje I (PDE) / Dağıtık Matlab ve Uyg. Proje II / Fluent I
10:45-11:00 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Ödev Çözüm
MPI Uygulama&Proje
OpenMP'ye Giriş I OpenMP Analizi Proje I (PDE) /Dağıtık Matlab ve Uyg. Proje II / Fluent II
12:30-14:00 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
14:00-15:30 TAU OpenMP'ye Giriş II OpenMP+MPI programlama Proje I (PDE) / Gaussian I Proje II / Fluent III
15:30-15:45 Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası Kahve Arası
15:45-17:15 TAU OpenMP Uyg.&Proje OpenMP & MPI Prog. Uygulamaları Proje I Çözümleme (PDE) / Gaussian II Proje II Çözümleme / METIS


01 Eylül 2008
09:15-09:30 Hoşgeldin Konuşması
09:30-10:45 Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı I (donanım cluster-anadolu/smp-trakya)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı II (Login, hesaplar ve çevre değişkenleri)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı III (Editörler, derleyiciler &debuger (intel),makefile)
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı IV (LSF)
02 Eylül 2008
09:15-10:45 Neden Yüksek Başarımlı Hesaplama ?
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Paralel Programlamaya Giriş
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30

Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş I

  • Dağıtık Hesaplama Mimarileri
  • Dağıtık Hesaplama Araçları
  • Paralel dağıtık programlama için temel kavramlar
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Dağıtık Hesaplamaya (MPI) Giriş II (Devam)
03 Eylül 2008
09:15-10:45 MPI Noktadan Noktaya Haberleşme I (MPI_COMM_WORLD & Environmental Routines)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Noktadan Noktaya Haberleşme. II (Send & Recv., MPI Data Types) ve Uygulamaları
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 MPI Noktadan Noktaya Haberleşme III (Bloklu-Bloksuz haberleşme)
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 MPI Noktadan Noktaya Haberleşme IV (Senkronize-Senkronize olmayan haberleşme)
04 Eylül 2008
09:15-10:45 MPI Toplu Haberleşme. I (Toplu iletişim Fonksiyonları Broadcast, gather, scatter etc.)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Toplu Haberleşme. II (Collective Comm. Routines: Broadcast, gather, scatter etc.)
ve Uygulamaları
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 MPI Uygulamaları I (MPI P2P Application)
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 MPI Uygulamaları II (MPI Toplu haberleşme uygulamaları + Intel ST uygulamalı anlatım)
05 Eylül 2008
09:15-10:45 MPI Türetilmiş Veri Türleri I (Derived Data Types, Indexed, Vectors)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Türetilmiş Veri Türleri II (Derived Data Types: Striped, Pack, Unpack) ve Uygulamaları
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 MPI Sanal Topoloji & Haberleşme I (Sanal topoloji fonksiyonları, kartezyen ve graph topolojileri)
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 MPI Sanal Topoloji & Haberleşme II (Sanal Topoloji Haberleşme Fonksiyonları)
Graph Topoloji & METIS
Ödev* (MPI)
08 Eylül 2008
09:15-10:45 MPI-2 özellikleri (RMA, Paralel I/O, DPM, Paralel I/O uygulamaları)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 MPI Uygulamaları ödev çözümü
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 TAU Tuning and Analysis Utilities (TAU için gerekli ayarlar, derleyici kullanımı, TAU performans ölçüm ve görselleştirme araçları)
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 TAU Tuning and Analysis Utilities (Uygulamalı performans örneği)
09 Eylül 2008
09:15-10:45 SMP Programlamaya Giriş (Ortak paylaşımlı hesaplama mimarisi, otomatik paralelleştirme)
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 OpenMP'ye Giriş I: Kod Yapısı, Direktifler (Work sharing regions, parallel regions)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 OpenMP'ye Giriş II: Senkronizasyon, bariyer & tehlike bölgeleri
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 OpenMP Uygulamaları
Ödev*
10 Eylül 2008
09:15-10:45 OpenMP Uygulamaları&Ödev Çözümü
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 OpenMP Analizi: Thread Checker ve Vtune
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 OpenMP & MPI programlama: Modeller, avantajları & dezavantajları
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 OpenMP & MPI programlama uygulamaları ve gerçek uygulama performansları
11 Eylül 2008 (Paralel oturumlar)
09:15-10:45 Proje I: PDE (Teori) / Dağıtık Matlab ve Uyg. I
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Proje I: Uygulamalı Eğitim I* / Dağıtık Matlab ve Uyg. II
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Proje I: Uygulamalı Eğitim II* / Gauissian Eğitimi I
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Proje I: Çözümleme / Gauissian Eğitimi II
12 Eylül 2008
09:15-10:45 Proje II: Matris-matris çarpımı (Cannon algoritmasının teorisi) / Fluent Eğitimi I
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Proje II: Uygulama I* (Cannon algoritmasının uygulaması ve Fox algoritmasının teorisi) / Fluent Eğitimi II
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Proje II: Uygulamalı II* (Fox algoritmasının uygulanması) / Fluent Eğitimi III
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Proje II: Çözümleme (Cannon ve Fox uygulamalarının çözümlemesi) / METIS eğitimi (Graph partitioning software (METIS))
  • (*)UYBHM Çalıştay bitirme sertifikasını alabilmek için yapılması gereken proje ve ödevler
  • kapat
    kapat